משרד עו”ד וגישור
משרד עו”ד וגישור

עו”ד אלברט עשור – Albert Assor Law Office

עוסקים בתחום הנדל”ן, צוואות ,ניהול נכסים וגישור
עוסקים בתחום הנדל”ן, צוואות ,ניהול נכסים וגישור

בהובלת עו”ד אלברט עשור

דוגלים בגישור לפני פנייה להליך משפטי
דוגלים בגישור לפני פנייה להליך משפטי

אנו מעודדים הליך של גישור, ומאמינים מאוד ביכולתו לספק פתרונות אמתיים.
רק לאחר שכלו כל הקצים, אנו ממשיכים הלאה לערכאות המשפטיות

ניהול נכסים לתושבי חוץ
ניהול נכסים לתושבי חוץ

המשרד מייצג משקיעים מהארץ ומחו”ל בניהול נכסי הנדל”ן שברשותם בישראל

Une promesse de vente non honorée ?
Une succession ?
Notre Cabinet d’Avocats  est compétent dans les domaines du Droit Immobilier et de la Construction, Droit de la Famille et des Successions, Droit Pénal et Droit des Contrats.Vous conseiller en toute confiance, pour vous et avec vous…

Nous privilégions le côté humain dans le traitement des dossiers.