דירה מקבלן
דירה מקבלן

בדיקת הסכם המכר ועריכת שינויים בהתאם לצורכי הקונה

בדיקה משפטית של המפרט, ייפוי הכוח ונספחים

בדיקת בטחונות, ערבות בנקאית ורישום הדירה

התאמת זכויות הקונה בהתאם לחוק המכר

תכנון, בדיקה ודיווח מס רכישה

ליווי אישי, הכוונה וייעוץ לכל אורך הדרך

התאמת העסקה לצרכים שלכם

ליווי בעת חתימת הסכם המכר.