דיני מקרקעין:

המשרד מייצג רוכשים ומוכרים של נכסי מקרקעין החל מבדיקת הנכסים מול המוסדות הרלוונטיים, ייעוץ במיסוי מקרקעין, עריכת חוזים, ליווי הלקוחות לנטילת הלוואת משכנתא מול הבנקים, ועד להשלמת רישום הזכויות בלשכות רישום המקרקעין בכל הארץ (טאבו), ברשות מקרקעי ישראל ו/או בחברות המשכנות בהתאמה.